PONUKA SLUŽIEB

CD red DJ pre spoločensko-kultúrne podujatia (výhradne reprodukovaná produkcia)
CD red DJ + LIVE produkcia (DJ a syntetizátory + spev – striedavo)
CD red LIVE produkcia (syntetizátory + spev) – (výhradne živá produkcia)
CD red Ozvučovanie svadobného obradu (interiér, exteriér)
CD red Moderovanie spoločensko kultúrnych a kultúrnych podujatí
CD red Organizovanie spoločensko-kultúrnych a kultúrnych podujatí
CD red Svadobný koordinátor/ Starejší (dostupné len v kombinácii s DJ a inými službami)

SPRIEVODNÉ AKTIVITY

CD red ZÁBAVNÉ AKTIVITY pre hostí
CD red SÚŤAŽE o vecné i chutné ceny
CD red SÚŤAŽE PRE NAJMENŠÍCH o pekné ceny (potrebné nahlásiť počet detí)
CD red ZÁBAVNÁ TOMBOLA (po konzultácii viem poradiť alebo ju pripraviť za vás vrátane cien)
CD red MODEROVANIE VEČERA, sprevádzanie slovom, zabávanie hostí
CD red HRA POMEDZI STOLY (Nie len nohy ale aj hlasivky musia dostať zabrať. Poriadna akcia sa bez spevu zvyčajne nezaobíde. Aj toto je vec samozrejmá. Preto beriem akordeón na plecia a už aj si to mierim medzi hostí 😉
CD red SVADOBNÁ KOORDINATÚRA (Príprava scenáru večera (po konzultácii s klientom), počas večera. V stručnosti: komunikujem s personálom kuchyne, fotografmi, kameramanmi a tak zamedzujem neželanému vzniku takzvaných “hluchých miest” na vašej akcii. To znamená že dohliadnem na to, aby nenastali dlhé neorganizované prestávky, panika a chaos.) Každú minútu treba predsa využiť efektívne a hlavne naplno. Veď je to len raz v živote.
CD red KARAOKE SHOW (spievanie známych slovenských, českých a zahraničných piesní s videoprojekciou na plátne alebo stene, prípadne spievanie s dodaným textom)
CD red ODOBIERKA (možnosť výberu z niekoľkých pripravených odobierok)
CD red ČEPČENIE NEVESTY

  • Dobové (v krojoch) so všetkými náležitosťami avšak mierne slzavé a dojemné.
  • Moderné (s rekvizitami) ktoré podstatu vystihuje ale humornejším a odľahčeným spôsobom. Pričom sú zachované všetky prvky ktoré tomuto peknému aktu prináležia okrem sĺz a dojatia)

CD red SVADOBNÉ CHODNÍKY (Som akordeonista, spevák a tiež sprievodný bubeník ostatných členov k sebe oslovím už podľa vašich požiadaviek).
Dostupné možnosti svadobných sprievodov (chodníkov):

  • akordeón, trúbka, bicie nástroje
  • akordeón, heligonka, kontrabas
  • husle, kontrabas, akordeón (heligonka)
  • heligonky, bicie nástroje

CD red PREDNESENIE PRÍPITKU / PRÍHOVOR (Tréma? Neistota? Žiadny problém. Úvodné slovo s radosťou prevezmem za vás a kultivovane privítam vás aj vašich hostí.)
CD red PROJEKCIA NA PLÁTNE (Máte fotografie alebo video, ktoré by mali vidieť všetci? Ani toto nie je žiadny problém. S vytváraním prezentácie Vám s radosťou pomôžem.
CD red ÚVODNÝ TANEC (Nazývam ho aj prvou piesňou lásky. Stačí si vybrať a nahlásiť prípadne poslať vášmu srdcu blízku pieseň (piesne) alebo konkrétny link kde ju (ich) nájdem a ja si ich pripravím. O dĺžke trvania úvodného tanca rozhodujete vy a to vopred dohodnutým gestom.)
CD red HRANIE NA ŽELANIE (Veľmi rád vyhoviem vám aj vašim hosťom. Vaše hudobné typy môžete počas večera zapisovať do pripraveného diára a ja sa budem snažiť piesne zaradiť do tanečných kôl)
CD red ANIMÁTORKA PRE DETI (Chcú sa vaši hostia zabávať, no majú strach o svoje ratolesti? Už vážne nemusia. Na vaše želanie zabezpečím detskú animátorku ktorá sa s deťmi počas večera zabaví a dohliadne na ich bezpečie). Deti sa nenudia, niečo užitočné sa naučia, vytvoria si niečo pekné v mobilnej tvorivej dielni a odnesú si tak peknú pamiatku a skutočný zážitok. Teraz už ani rodičom nič nebráni v ceste rozpútať plnohodnotnú zábavu bez obáv.
Všetky uvedené služby 100% GARANTUJEM a ručím za ich splnenie do posledného detailu.

Teším sa na Vás.